اسامی قله های استان تهران

اسامی قله های استان تهران (100 قله استان تهران)

معرفی کامل قله های استان تهران «به قلم مسئول باشگاه اسپیلت» – ذبیح اله حمیدی – 96.11.15

اسامی قله های استان تهران

اسامی قله های استان تهران – مسیر قله بند عیش – 95.11.22

برای مشاهده تصویر در سایز واقعی، بر روی آن کلیک نمایید.


اسامی قله های استان تهران بر اساس حروف الفبا:

۱ آبک – ۳۴۲۰ متر
قله ای صخره ای و منفرد در منطقه میگون تهران

۲ آهنگرک – ۳۳۴۰ متر
مسیر صعود آن از دره زیبای هملون شمشک شروع می شود

۳ آتش کوه – ۳۸۵۰ متر
قله ای صخره ای در بین قلل ریزان و مهرچال

۴ آرا کوه – ۲۷۰۰ متر
در شمال روستا و آبشار کمرد تهران

۵ اسپیلت ها – ۳۰۵۴ متر
قله ای صخره ای و دندانه دار برفراز دیواره شروین تهران (پس قلعه)

۶ الله بند – ۳۶۵۰ متر
قله ای صخره ای در بین قلل سی چال و قلعه دختر

۷ اسب گیرون – ۳۷۱۳ متر
قله ای گنبدی شکل در انتهای شرقی خط الرأس دوبرار

۸ انگمارها (۱و۲و۳و۴) – ۴۰۳۶ متر
۴ قله صخره ای مجاور هم در خط الرأس دوبرار

۹ امیری – ۳۸۶۵ متر
کوهستانی در جاده هراز که جنوب شرقی آن به استان تهران می رسدو قله مرتفع آن شاه طهماسب نام دارد

۱۰ اُشترگاه – ۳۷۰۰ متر
اولین قله شرقی گردنه یونه زا یا گردنه خاتون بارگاه

بقیه در ادامه مطلب

۱۱ استرچال – ۳۱۴۱ متر
قله ای در منطقه دره هملون (بین شمشک و میگون)

۱۲ بازارک – ۳۷۶۶ متر
مشرف به روستای مشهور امام زاده داود (شرق توچال)

۱۳ بارو – ۳۲۸۰ متر
این قله را می توان از منطقه کشار و یا واریش صعود کرد (در برخی نقشه ها چشمه شاهی نامیده‌اند)

۱۴ بندعیش – ۲۸۰۰ متر
قله ای منفرد و کم ارتفاع ، ولی زیبا در غرب تهران

۱۵ بزم چال – ۳۴۲۷ متر
اولین قله غربی خط الرأس دوبرار

۱۶ بی بی شهربانو – ۱۵۳۵ متر
قله ای کم ارتفاع در نزدیکی شهر ری تهران

۱۷ برج خلنو – ۴۳۲۳ متر
قله ای مرتفع در ابتدای تیغه های مشهور ژاندارک به خلنو

۱۸ پیازچال- ۳۵۵۰ متر
که لزون نیز به آن اطلاق می شود (واقع در شرق قله توچال)

۱۹ پهنه حصار – ۳۳۶۹ متر
بلندترین قله دشت پهنه حصار یا پهن سار در منطقه سنگان

۲۰ پلنگ چال – ۳۵۵۰ متر
قله ای مرتفع بین منطقه پلنگ چال و امام زاده داود

۲۱ پروانه ها (۱و۲) – ۳۷۵۳ متر
دو قله نزدیک هم در خط الرأس دوبرار

۲۲ پورا – ۲۸۵۰ متر
قله ای مابین منطقه کندر و خور (شرق جاده چالوس)

۲۳ پهنک – ۳۳۵۰ متر
قله ای کمتر صعود شده در جنوب دریاچه سد لار

بیشتر بخوانید:  قله کلکچال از گلابدره

۲۴ پاشوره – ۳۸۷۱ متر
جنوب این قله به منطقه لاسم می رسد که خط الرأس آن حدفاصل استان مازندران با استان تهران است

۲۵ پیرزن کلون – ۳۸۵۰ متر
قله ای مابین هم هن و مهرچال

۲۶ پرسون – ۳۱۵۰ متر
با کمی فاصله از خط الرأس اصلی البرز مرکزی است و مشرف به دشت هویج روستای افجه

۲۷ توچال- ۳۹۷۹متر
یا قله «عشق» تهرانی‌ها – تنها قله مرتفع جهان در نزدیکی پایتخت یک کشور

۲۸ تیزکوه – ۳۳۷۲ متر
قله ای منفرد و سنگی در منطقه غرب پلور

۲۹ توچال (پارچین) – ۲۰۰۰ متر
قله ای کم ارتفاع با نام توچال در منطقه شهرک قیام دشت (شرق تهران)

۳۰ تالون – ۳۳۰۰ متر
در جوار روستایی به همین نام در شمال غرب تهران

۳۱ چین کلاغ – ۲۸۵۰ متر
اولین قله خط الرأس جنوب غربی توچال

۳۲ جانستون (۱و۲) – ۳۹۶۰ متر
دشت این قله مشهور است و دو قله شرقی و غربی دارد (صعود از روستای آبنیک)

۳۳ چشمه شاهی – ۳۲۵۲ متر
نام دیگری از قلل دشت پهنه حصار

۳۴ چنگیزچال ها (۱و۲و۳) – ۳۶۳۱ متر
۳ قله به هم وصل شده در خط الرأس دوبرار

۳۵ چهل چشمه – ۳۱۰۰ متر
آخرین قله شرقی خط الرأس دوبرار

۳۶ خاتون بارگاه – ۳۸۵۰ متر
قله ای در بین قلل اُشترگاه و خرسنگ

۳۷ خلنو –۴۳۸۳ متر
بلندترین قله استان تهران

۳۸ خرسنگ (۱و۲) – ۳۹۵۰ متر
دارای دو قله صخره ای شمالی و جنوبی (مسیر صعود از روستای گرمابدر)

۳۹ دارآباد – ۳۲۰۰ متر
قله ای در منطقه دارآباد تهران – خط الرأس دارآباد به توچال نزد کوهنوردان تهرانی شهرت دارد

۴۰ دشته – ۲۵۶۵ متر
قله ای در کنار اتوبان کرج با سایتی چند منظوره بر فراز آن

۴۱ دو شاخ – ۳۰۰۰ متر
قله ای در منطقه درکه تهران (همسایه قله چین کلاغ)

۴۲ دوبرار (۱ و۲) – ۴۰۸۲ متر
دو قله ای نزدیک به هم که بلندترین قلل خط الرأسی به همین نام هستند (نام دوم خط الرأس قره داغ)

۴۳ رخش – ۴۰۱۶ متر
از قلل شرقی خط الرأس دوبرار

۴۴ رندون – ۳۰۵۰ متر
قله ای مابین دو روستای رندون و امامزاده داود

۴۵ روته – ۳۲۴۰ متر
قله ای صخره ای در روستای روته فشم (منطقه رودبار قصران)

۴۶ ریزان – ۳۵۹۰ متر
قله ای محبوب در دشت هویج (روستای افجه)

۴۷ زرین کوه – ۳۸۵۰ متر
قله ای منفرد و زیبا در جاده فیروزکوه مشرف به دریاچه کوهستانی و زیبای تار

۴۸ سیاه بند – ۳۳۲۰ متر
قله ای صخره ای که تیغه های آن در بین کوهنوردان تهرانی مشهور است

۴۹ سنگان – ۳۵۰۰ متر
قله ای در بین قلل پهن حصار و سیاه سنگ

۵۰ سی چال – ۳۷۳۰ متر
پیست اسکی مشهور دیزین در جبهه شمالی آن احداث شده است

بیشتر بخوانید:  پیمایش دره دارآباد تا خط الراس

۵۱ سوزچال – ۴۰۶۰ متر
از قلل میانی خط الرأس دوبرار

۵۲ سرلت – ۳۳۰۰ متر
بعد از گردنه لت به سمت غرب بین قلل لونیز و سیاه سنگ

۵۳ سیوک – ۳۱۰۰ متر
در شمال منطقه ارنگه (جاده چالوس)

۵۴ سیاه پلاس – ۳۳۸۰ متر
قله ای در شمال روستای ایرا (شرق لواسانات)

۵۵ سه پا – ۲۰۰۰ متر
۳ قله به هم چسبیده‌ی کوتاه در منطقه روستای ترکمن ده (منطقه سرخه حصارتهران)

۵۶ سیاه کوه – ۲۰۵۰ متر
قله ای کویری و بسیار دیدنی در منطقه جنوب ورامین (پیشوا) پارک ملی کویر

۵۷ سرکچال ها (۱و۲و۳) – ۴۲۰۰ متر
۳ قله رفیع به هم پیوسته (خط الرأس قله کلون بستک به سرکچال شهرت بسیار دارد)

۵۸ ساکا – ۳۳۵۰ متر
قله ای فرعی در جوار آتش کوه

۵۹ سای – ۳۸۰۰ متر

قله ای سنگی و فرعی در مسیر صعود قله مهرچال از روستای راحت آباد

۶۰ سرسیاه غارها (۱و۲و۳) – ۳۳۶۰ متر
(۳ قله) بر روی خط الرأس اصلی البرز که از روستای برگ جهان صعود می شود

۶۱ سراستخر – ۳۲۰۰ متر
قله ای در شمال آبعلی

۶۲ سی و سه چم – ۳۶۹۵ متر

قله ای بین گردنه و قله بازارک

۶۳ شاه نشین – ۳۸۸۵ متر
اولین قله غربی خط الرأس توچال

۶۴ شاه دژ – ۳۱۰۰ متر
قله ای صخره ای و محبوب تهرانی ها و کرجی ها در منطقه ارنگه (جاده چالوس)

۶۵ شیورکش – ۳۶۴۵ متر
قله ای صخره ای بین کاسونک و پیرزن کلون در منطقه گرمابدر

۶۶ صندوق چال – ۳۵۵۰ متر
قله ای بین آهنگرک و سی چال که به تازگی پیست اسکی دربندسر تا آن نقطه رسیده است

۶۷ عبرت – ۳۳۰۰ متر
قله ای کم ارتفاع تر از پاشوره در منطقه لاسم

۶۸ فیل زمین – ۳۳۵۰ متر
قله ای که از لواسان بزرگ صعود می شود

۶۹ قلعه دختر – ۳۲۵۰ متر
دارای قلعه ای باستانی از دوران ساسانی بر این قله که در بین دو روستای آهار و شهرستانک واقع است

۷۰ قره داغ ها (۱و۲) – ۳۹۶۳ متر
دو قله صخره ای در شرق خط الرأس دوبرار (نام خط الرأس دوم قره داغ)

۷۱ قوچ – ۲۶۵۲ متر
کوهستانی فراخ و کم ارتفاع در جنوب منطقه آب سرد (دماوند) این ارتفاعات در نقشه ها به ارتفاعات قره آغاج نیز معروف است

۷۲ قزقون چال – ۳۷۰۰ متر
اولین قله در ابتدای خط الرأس شمالی قله توچال

۷۳ کُندر- ۲۸۰۰ متر
قله ای مشرف به روستای کُندر (جاده چالوس)

۷۴ کمرپشت – ۳۹۳۷ متر
از قلل خط الرأس دوبرار

۷۵ کلاهون – ۳۶۲۰ متر
از قلل شرقی خط الرأس دوبرار

۷۶ کوه کبود – ۳۳۷۰ متر
مبدأ صعود از رودهن با دیواره ای عظیم در جنوب آن با نام «وستون»

بیشتر بخوانید:  مسیر کوهپیمایی حصارک تهران

۷۷ کلک چال – ۳۳۵۰ متر
قله ای در منطقه کوهنوردی و گردشگری کلک چال (منطقه جمشیدیه تهران)

۷۸ کمای چال – ۳۰۰۰ متر
نام دیگر این قله ولنجک است که تله کابین توچال از فراز آن می گذرد

۷۹ کلون بستک – ۴۱۸۰ متر
مرتفع ترین قله نزدیک تهرانی ها (گردنه دیزین)

۸۰ کاسونک – ۳۶۸۵ متر
اولین قله غربی گردنه یونه زا (گردنه خاتون بارگاه)

۸۱ کافره – ۳۷۰۰ متر
قله ای منفرد در شمال غرب دشت لار

۸۲ کلوگان – ۲۹۱۶ متر
قله ای در شمال روستای کلوگان (جاده فشم)

۸۳ گاوبینی – ۳۲۷۰ متر
این قله بین قلل فیل بند و سیاه غارها قرار گرفته است (منطقه لواسانات)

۸۴ گل زرد (۱و۲) – ۳۷۰۰ متر
دشت و غار آن هم معروف است (غرب گردنه امام زاده هاشم)

۸۵ لوارک – ۳۵۷۴ متر
مشرف به گردنه مشهور لت و بین روستای شهرستانک و رندان

۸۶ لاسم – ۳۴۱۲ متر
قله ای هم نام روستای لاسم در جاده هراز بر روی خط الرأس دوبرار

۸۷ لیزولیچه – ۲۸۹۰ متر
دو قله ای در شمال غرب تهران

۸۸ لونیز – ۳۲۰۰ متر
بعد از گردنه مشهور لت به طرف غرب به عنوان اولین قله محسوب می شود (خط الرأس غربی توچال)

۸۹ لجنی – ۳۴۵۰ متر
از شمشک صعود می شود و مسیر صعود زمستانی قله سرکچال است

۹۰ میان رود – ۳۴۰۷ متر
از دیگر قلل خط الرأس دوبرار

۹۱ منار – ۳۵۶۰ متر
آخرین قله خط الرأس غربی توچال مشرف به روستای مورود (جاده چالوس)

۹۲ میشینه مرگ – ۴۰۰۰ متر
قله ای در شرقی ترین نقطه استان تهران در منطقه فیروزکوه ، روستای ارجمند (لزور )

۹۳ نور – ۳۴۴۲ متر
قله ای در خط الرأس دوبرار

۹۴ مهرچال – ۳۹۶۰ متر
بلندترین قله منطقه لواسانات (مسیر صعود نرمال از روستای امامه)

۹۵ واریش – ۳۰۰۰ متر
قله ای مشرف به روستای سرسبز واریش در غرب تهران

۹۶ ورزا – ۴۰۰۰ متر
قله ای مابین برج و جانستون در خط الرأس اصلی البرز

۹۷ ورجین – ۲۹۸۰ متر
قله ای منفرد در منطقه لواسانات (منطقه حفاظت شده)

۹۸ هریاس یا «لتمان» – ۲۳۰۰ متر
قله ای کم ارتفاع در منطقه سولقان تهران

۹۹ هرزه کوه – ۴۲۶۰ متر
منتهی الیه خط الرأس هرزه کوه در همسایگی (غربی) قله برج (مسیر صعود از قله لالان)

۱۰۰ هم هن – ۳۶۵۰ متر

مشرف به ارتفاعات شرق فشم در منطقه امامه

منبع: وبسایت باشگاه اسپیلت


+ دانلود فایل PDF اسامی قله های استان تهران


اسامی قله های استان تهران

اسامی قله های استان تهران – قله توچال


مطالب مرتبط در همین سایت:

معرفی مسیرهای کوهپیمایی شمال تهران

مدت زمان مسیرهای کوهپیمایی شمال تهران

راهنمای کوهنوردی برای مبتدی ها

آموزش نرم افزار ویکی لاک wikiloc

دانلود نقشه مسیرهای کوهپیمایی شمال تهران

درباره نیما اسماعیلی

نیما اسماعیلی * متولد: 9 اسفند 54 * محل سکونت: تهران * تحصیلات: مهندسی مکانیک
این نوشته در مطالب آموزشی و دانستنی های کوهنوردی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۲ دیدگاه دربارهٔ «اسامی قله های استان تهران»

  1. اشکان می‌گوید:

    با درود
    وقت شما بخیر
    ارتفاع قله هرزه‌کوه اشتباه نوشته شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *