کلون بستک به سرکچال – دو روزه

گزارش برنامه خط الراس کلون بستک به سرکچال – دو روزه

تاریخ اجرا: پنجشنبه و جمعه 4و5 مرداد 97
ارتفاع قله کلون بستک: 4150 متر
ارتفاع قله سرکچال 3: 4200 متر


زمان بندی برنامه:
روز اول:
از ایستگاه مخابراتی گردنه دیزین تا محل کمپ روی خط الراس: 6.5 ساعت (15.40 تا 22.20)
روز دوم:
از محل کمپ تا قله سرکچال 3: 2 ساعت 20 دقیقه (9 تا 11.20)
برگشت به کمپ: 14.20
از کمپ تا سفیدستان: 2 ساعت 45 دقیقه (16 تا 18.45)
کل مسافت پیموده شده در دو روز: 18.6 کیلومتر
تعداد نفرات شرکت کننده: 14 نفر


گراف مسیر:
ایستگاه مخابراتی: 0 کیلومتر، 3400 متر ** قله کلون بستک: 3 ک، 4150 متر ** محل کمپ: 7 ک، 3830 متر ** سرکچال 1: 9.7 ک، 4130 متر ** سرکچال 2: 10.2 ک، 4140 متر ** سرکچال 3: 11 ک، 4200 متر ** میدان سفیدستان: 18.6 ک، 2630 متر


گروه نشاط زندگی - قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی – قله سرکچال 3

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر خط الراس کلون بستک به سرکچال

 

+ دانلود فایل جی پی اس کلون بستک به سرکچال GPS

توجه: برای دانلود شدن نقاط مسیر همراه با فایل، گزینه
Include locations displayed on map. را در ویکی لاک تیک بزنید.


بقیه در ادامه مطلب


گزارش برنامه:

طبق تقویم گروه، سومین و آخرین پیش برنامه دماوند-غربی (12 مرداد) پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال تعیین شده است. 10 نفر از اعضای گروه با دو ماشین ساعت 13.15 از گردنه قوچک راه افتادیم. پس از طی 31 کیلومتر ، ساعت 14.15 به شمشک – خروجی سفیدستان رسیدیم که سر یک پیچ تند تابلو دارد. سه نفر از دوستان با یک ماشین قبل از ما به سفیدستان آمده و ماشین را در میدان سفیدستان پارک کرده بودند. بخاطر مشکل بنزین یکی از ماشینها، ما با تاخیر این دوستان را سوار کرده و به سمت گردنه دیزین ادامه دادیم. از گردنه دیزین وارد جاده خاکی شده چند کیلومتر بالاتر ، ساعت 15.20 به ایستگاه مخابراتی در ارتفاع 3400 متر رسیدیم. برخلاف انتظار پارکینگ ایستگاه خلوت بوده و فقط چند ماشین پارک بود. مسیر کلون بستک هم خلوت بود. کوله ها را بسته و ساعت 15.40 مسیر کلون بستک را در پیش گرفتیم. هوا ابری با بارش پراکنده و اندک باران و بسیار خنک بود. با کوله های سنگین و با گام متوسط، حدود 2 ساعت 40 دقیقه بعد یعنی ساعت 18.20 گروه اصلی به قله کلون بستک رسید. چهار نفر دیگر با حدود یک ربع تاخیر به قله رسیدند. پس از استراحت و ثبت عکس های یادگاری روی قله ، ساعت 19.10 در جهت شرق ، مسیر خط الراس را در پیش گرفتیم و ارتفاع کم کردیم. دقایقی بعد به نقطه ای رسیدیم که دو راه پیش رو داشتیم. پاکوب پایین و مسیر بالا از روی سنگها. با توجه به تجربه برنامه قبلی (کلون بستک به سرکچال – یک روزه – مرداد 1395) که حرکت از پایین با گروه کمی سخت شده بود، این بار از بالا حرکت کردیم که کمی دست به سنگ داشت (گروه دوم پشت سر ما از پایین حرکت کردند). کوله ها سنگین و گروه خسته بود و هر چه می رفتیم به محل کمپ نمی رسیدیم! از راه دور نور هدلامپ های گروه دوم را پشت سرمان می دیدیم و بسیار نگران شان بودیم که از مسیر های سنگی و تیغه ای در حال عبور بودند. ما در شب دست به سنگ نداشتیم اما زمین زیرپایمان ناهموار و سنگ های درشت دشت که حرکت را با دشواری همراه می کرد. در نهایت پس از کلی فراز و نشیب و حدود 2 ساعت حرکت در شب ، ساعت 22.20 به گردنه تله غار و محل کمپینگ در ارتفاع 3830 متر رسیدیم. مکانی مسطح، وسیع، مناسب و عالی برای کمپ که واقعا ارزش آنهمه پیاده روی و سختی را داشت. یکی از محاسن این نقطه این است که حدود 7-8 چادر جا زیر گردنه برای کمپینگ دارد که تا حدود زیادی باد خور آن کمتر است. روی گردنه جا برای حداقل 20-30 چادر و 100 متر بالاتر از آن نیز باز هم جا برای برپایی چادر دارد. گروه دوم نیز حدود یک ساعت پس از ما به سلامت به محل کمپ رسیدند.

بیشتر بخوانید:  قله دماوند جبهه شمال شرقی

روز دوم:

ساعت 8 صبح بیدار شدیم و پس از صرف صبحانه با کوله سبک ساعت 9 به سمت قله های سرکچال به راه افتادیم. قله های سرکچال 1و2 را طبق زمان بندی که در فوق ذکر شد صعود کرده و شیب تقریبا نفس گیر قله آخر را نیز پشت سر گذاشته و ساعت 11.20 همگی به قله سرکچال 3 در ارتفاع 4200 متر رسیدیم. هوا عالی بود و حدود یک ساعت روی قله به استراحت و عکاسی پرداختیم.

مسیر برگشت را در پیش گرفته و ساعت 14.20 به محل کمپ رسیدیم. هندوانه شیرین و حدود 10 کیلویی!! که شب گذشته آقای شریعتی داخل کوله تا اینجا آورده بودند را صرف کرده و بعضی بچه ها هم ناهار صرف کردند و ساعت 16 مسیر فرود به سمت سفیدستان را از مسیر پاکوب در پیش گرفتیم. پاکوب مورد نظر حدود 100 متر بالاتر از کمپ (به سمت قله) وجود دارد. حدود 300 متر از پاکوب شن اسکی بود که خوب ارتفاع کم کردیم. آفتاب نسبتا شدید و کمی آزار دهنده بود. ساعت 18.15 بالای سفیدستان ، سر راه به یک نهر آب رسیدیم که از چشمه آب حدود 100 متر عقب تر جاری بود. از آب نهر برداشتیم و نوشیدیم. کمی پایین تر به منبع آب رسیدیم که اب از لوله به بیرون سرازیر بود. یکی از محلی ها که آنجا بود متذکر شد که آب چندان صاف و سالم نیست! (نیازمند تحقیق). آبی به دست و صورت زده و ادامه دادیم. دقایقی بعد به دو راهی رسیدیم. راه سمت راست به جاده آسفالت و از آنجا به میدان می رسید. (مسیر برنامه قبلی ما) و راه سمت چپ از داخل محل عبور می کرد که ما از چپ ادامه دادیم و در نهایت ساعت 18.45 به میدان سفیدستان شمشک بالا رسیدیم و پایان برنامه.

5 نفر از دوستان با ماشینی که صبح دور میدان پارک کرده بودیم به سمت گردنه دیزین حرکت کردند و حدود یک ساعت بعد با ماشین هایشان برگشتند. همگی به سمت تهران به راه افتادیم. حدود 1.5 ساعت در ترافیک آزاردهنده فشم گیر افتادیم و در نهایت حدود ساعت 22.30 به تهران رسیدیم.


تصاویر برنامه:

مسیر کلون بستک به سرکچال

نقطه شروع – دکل مخابراتی گردنه دیزین

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر قله کلون بستک

مسیر کلون بستک به سرکچال

قله کلون بستک

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

خط الراس قله کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

عکس تایم لپس (Time lapse) یا زمان گریز از محل کمپ – ایمان حسینی

مسیر کلون بستک به سرکچال

عکس تایم لپس (Time lapse) یا زمان گریز از محل کمپ – ایمان حسینی

مسیر کلون بستک به سرکچال

عکس تایم لپس (Time lapse) یا زمان گریز از محل کمپ – ایمان حسینی

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

مسیر کلون بستک به سرکچال

گروه نشاط زندگی - قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی – قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی - قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی – قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی - قله سرکچال 3

گروه نشاط زندگی – قله سرکچال 3

گروه کوهنوردی نشاط زندگی - قله کلون بستک

قله کلون بستک – گروه کوهنوردی نشاط زندگی 

مسعود کریمخانی، رضا حبیبی، سعید ضیغمی، نیما اسماعیلی، روح ا... صفری، محمد حاجی عابدینی، مریم جهانشیری، نیلوفر کاغذچی، نسترن سعادتی، رضا شریعتی، سمیه عباسی، حمید محسنی، ستاره سمیعی

قله سرکچال 3 : مسعود کریمخانی، رضا حبیبی، سعید ضیغمی، نیما اسماعیلی، روح ا… صفری، محمد حاجی عابدینی، مریم جهانشیری، نیلوفر کاغذچی، نسترن سعادتی، رضا شریعتی، سمیه عباسی، حمید محسنی، ستاره سمیعی

 

نیما اسماعیلی، ایمان حسینی و ستاره سمیعی

نیما اسماعیلی، ایمان حسینی و ستاره سمیعی

***************************************************

بیشتر بخوانید:  قله دماوند جبهه شمال شرقی

فرود:

خط الراس کلون بستک به سرکچال

خط الراس کلون بستک به سرکچال

خط الراس کلون بستک به سرکچال

خط الراس کلون بستک به سرکچال

سرکچال به سفیدستان شمشک

سرکچال به سفیدستان شمشک

سفیدستان - شمشک بالا

سفیدستان – شمشک بالا

سفیدستان - شمشک بالا

میدان سفیدستان – شمشک بالا

پایان


گزارش های مرتبط در همین سایت:

کلون بستک به سرکچال – یک روزه ، مردادماه 1395


درباره نیما اسماعیلی

نیما اسماعیلی * متولد: 9 اسفند 54 * محل سکونت: تهران * تحصیلات: مهندسی مکانیک
این نوشته در مسیرهای گردشگری و کوهنوردی لواسان-فشم ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۳ دیدگاه دربارهٔ «کلون بستک به سرکچال – دو روزه»

  1. م.م می‌گوید:

    سلام
    ممنون بابت گزارش مفیدتون.
    برنامه بسیار مهیجی به نظر میرسه. داخل کمپ کسی مونده بود آقای امینی؟ اونجا اونقدر امنیت داره که بشه کمپو تنها گذاشت؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *